มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  10 ส.ค. 64 Ep. 53 “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  10 ส.ค. 64 Ep. 53 “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์       เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์” การดูแลจิตใจเมื่อเจอกับสภาวะความเครียดโดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย (อ.เดียร์) ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ