มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  10 ส.ค. 64 Ep. 54 “แนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  10 ส.ค. 64 Ep. 54 “แนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง”
เวลา 14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษในกิจกรรมสวนบำบัดหัวข้อ “แนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง” โดย คุณพนิดา มาสกุล (แม่กุ้ง) ฝ่ายวิชาการโครงการและการฝึกอบรมเสถียรธรรมสถาน

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ