มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 มี.ค. 65 Ep. 239“ผัดเปรี้ยวหวาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 มี.ค. 65 Ep. 239“ผัดเปรี้ยวหวาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00​ น. สวนบำบัด “ผัดเปรี้ยวหวาน” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ