มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 มี.ค. 65 Ep. 238“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 มี.ค. 65 Ep. 238“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา​ 10.00-11.00​ น.​ กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่านั่ง” โดย​ คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)​

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ