มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 ม.ค. 65 Ep. 178“การผ่อนคลายท่ายืนเข่า และฝึกท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 ม.ค. 65 Ep. 178“การผ่อนคลายท่ายืนเข่า และฝึกท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่ายืนเข่า และฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ