มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 มิ.ย. 64 Ep. 6 “ขวดดนตรีธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 มิ.ย. 64 Ep. 6 ขวดดนตรีธรรมชาติ
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “ขวดดนตรีธรรมชาติ”  วิทยากรโดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

 

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ