มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 ก.พ. 65 Ep. 215“นวดคอคอ และบ่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 ก.พ. 65 Ep. 215“นวดคอคอ และบ่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดคอคอ และบ่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ