มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 ก.พ. 65 Ep. 216“ขยี้สีธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 10 ก.พ. 65 Ep. 216“ขยี้สีธรรมชาติ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ขยี้สีธรรมชาติ” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ