มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 พ.ย. 64 Ep. 122“ท่านั่งและท่ายืน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 พ.ย. 64 Ep. 122“ท่านั่งและท่ายืน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่านั่งและท่ายืน” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ