มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 พ.ย. 64 Ep. 123“กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 พ.ย. 64 Ep. 123“กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการโดย ทีม Music Inspires by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ