มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 ก.ค 64 Ep. 21 “กายภาพบำบัด”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 ก.ค 64 Ep. 21 “กายภาพบำบัด”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด (การยืดกล้ามเนื้อ,ท่านั่ง) โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) และ คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ