มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 ก.พ. 65 Ep. 208“การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 ก.พ. 65 Ep. 208“การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ