มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 ก.พ. 65 Ep. 207“ท่านั่ง และผ่อนคลายท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 1 ก.พ. 65 Ep. 207“ท่านั่ง และผ่อนคลายท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่านั่ง และผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ