มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 26 เม.ย. 65 Ep. 275

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 26 เม.ย. 65 Ep. 275
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด”แกงไตปลาแห้ง”วิทยากรโดย คุณอุ่นจิตร ด่านสกุล (ข้าราชการครูบำนาญ)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ