มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 25 เม.ย. 65 Ep. 273

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 25 เม.ย. 65 Ep. 273
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เวลา 14.00-15.00 น. “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ” วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ