มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 12 เม.ย. 65 Ep. 265

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 12 เม.ย. 65 Ep. 265
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เวลา 14.00-15.00 น. “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ” วิทยากรโดย​ ทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ