มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 12 เม.ย. 65 Ep. 264

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 12 เม.ย. 65 Ep. 264
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณณิชารีย์ ชัยวรรณ​ (แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ