มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 7 เม.ย. 65 Ep. 261

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ 7 เม.ย. 65 Ep. 261
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด​” ปั้นดินจากเยื่อกระดาษ” โดย คุณสุภัค  พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ