มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 5 พ.ค. 65 EP277

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
โดสะโฮ “ความเป็นมาของการฝึกโดสะโฮ และท่าผ่อนคลาย” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 พ.ค.56)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ