มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การเสวนา “สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว ในภาวะโควิด-19”

การประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564

“สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว ในภาวะโควิด-19”

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564   เวลา 09.00-16.00 น.

 

การเสวนา “สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว ในภาวะโควิด-19”

คุณอภิรดี วานิชกร  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  (ผู้ดำเนินรายการ)

1) อาจารย์ยูริโกะ มิซูโนะ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิเอ็มโอเอญี่ปุ่น

2) อาจารย์สุชาญ ศีลอำนวย  เลขาธิการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

3) คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ปกครองเด็กพิการ มพก.

4) คุณไทยวัน ชุมภูทอง ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ