มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในฤดูฝน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 22 ส.ค.66 EP455
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในฤดูฝน” โดย อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ