มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 25 ก.ค.66 EP447
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู  (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ