มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่านอนและท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 12 กันยายน 66 EP466
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่านอนและท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ