มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 4 กันยายน 66 EP460
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า” วิทยากรโดย คุณสุ​จินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ