มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง​”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21 ส.ค.66 EP453
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง​” วิทยากรโดย คุณ​ศรินพร ด้วงปล้อง​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ