มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564 (ช่วงบ่าย)

การประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564 “สวนบำบัดกับเด็กพิการ
และครอบครัว
ในภาวะโควิด-19” วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ