มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดใบหน้า และศีรษะ​”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 7 ส.ค.66 EP449
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การนวดไทย “นวดใบหน้า และศีรษะ​” วิทยากรโดย คุณ​ทัศนี สิงห์ทอง​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ