มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดส่วนแขน บ่า และไหล่” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 5 กันยายน 66 EP462
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 การนวดไทย “นวดส่วนแขน บ่า และไหล่”  วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ