มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 29 ส.ค.66 EP458
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู  (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ