มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 11 กันยายน 66 EP464
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ