มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “การยืดกล้ามเนื้อ และท่ายืนเข่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 24 ก.ค.66 EP445
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “การยืดกล้ามเนื้อ และท่ายืนเข่า” วิทยากรโดย คุณศรินพร   ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ