มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Victoria Charity

ผู้บริหาร Victoria Charity มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ”ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ