มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

SS Packaging

SS Packaging มอบเงิน 1,2000 บาท โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการรับมอบเงินในครั้งนี้  เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ