มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

siam gems group

พนักงาน siam gems group มอบบ๊อกเซ็ต อาหารว่างให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ