มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ProsecureShop

ProsecureShop ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย มอบ อุปกรณ์ ตรวจจับควันไฟ ให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ  จำนวน 15 เครื่อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

im7 img_9357


ย้อนกลับ