มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Photoholic co.ltd

ผู้บริหาร และพนักงาน จาก Photoholic co.ltd มอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ปกครองและน้องที่มูลนิธิฯ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ