มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

PDJ foundation usa

PDJ foundation usa มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ