มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Mr.Olivier Rodonond

Mr.Olivier Rodonond มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ