มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Mr. Chan ngai yin clalde

Mr. Chan ngai yin clalde  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ