มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘KINKAWORN’

‘KINKAWORN’ หรือ ‘คิน – กรกวินท์ ธนกิจอนันตกุล’  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ