มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Justina Thao

Justina Thao มอบเงิน 7,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ