มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

FC. อ.เทพมังกรทอง อภิมหาเศรษฐี

 FC. อ.เทพมังกรทอง อภิมหาเศรษฐี มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ