มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องกานต์

ครอบครัวน้องกานต์ เลี้ยงอาการกลางวันผู้ปกครองและเพื่อนๆ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

2015-05-27-592-0-IMG_3624 2015-05-27-592-1-IMG_3628 2015-05-27-592-2-IMG_3629 2015-05-27-592-3-IMG_3630 2015-05-27-592-4-IMG_3632 2015-05-27-592-5-IMG_3633 2015-05-27-592-6-IMG_3640 2015-05-27-592-7-IMG_3647 2015-05-27-592-8-IMG_3654 2015-05-27-592-9-IMG_3655


ย้อนกลับ