มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมยุรฉัตร สุริยรักษ์ และเพื่อนๆ

คุณมยุรฉัตร สุริยรักษ์ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2015-05-27-888-0-IMG_3380 2015-05-27-888-1-IMG_3381 2015-05-27-888-2-IMG_3387 2015-05-27-888-3-IMG_3388 2015-05-27-888-4-IMG_3390 2015-05-27-888-5-IMG_3404


ย้อนกลับ