มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุขกฤศ สุขเกษม และเพื่อนๆ

คุณสุขกฤศ สุขเกษม คุณธีราพร เอกนาวากิจ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

2015-05-27-167-0-IMG_3503 2015-05-27-167-1-IMG_3511 2015-05-27-167-2-IMG_3517 2015-05-27-167-3-IMG_3527 2015-05-27-167-4-IMG_3553


ย้อนกลับ