มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอ๊อด ตลาดสะพานสอง

คุณอ๊อด ตลาดสะพานสอง เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

2015-05-27-787-0-IMG_3017 2015-05-27-787-1-IMG_3023 2015-05-27-787-2-IMG_3032 2015-05-27-787-3-IMG_3033


ย้อนกลับ