มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทจีเอ็มเอสอินเทอร์เนียร์ จำกัด

บริษัทจีเอ็มเอสอินเทอร์เนียร์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

2015-05-27-817-0-IMG_3168 2015-05-27-817-1-IMG_3169 2015-05-27-817-2-IMG_3172 2015-05-27-817-3-IMG_3175 2015-05-27-817-4-IMG_3182


ย้อนกลับ