มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพรนิภา บุญพิพัฒน์ และครอบครัว

คุณพรนิภา บุญพิพัฒน์ และครอบครัว สนับสนุน ไข่ไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆและผู้ปกครอง ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

2015-08-05-324-0-IMG_5166


ย้อนกลับ