มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ เอ และเพื่อนๆ

คุณ เอ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

2015-08-05-159-0-IMG_4700 2015-08-05-159-1-IMG_4715 2015-08-05-159-2-IMG_4722 2015-08-05-159-3-IMG_4740 2015-08-05-159-4-IMG_4747 2015-08-05-159-5-IMG_4760 2015-08-05-159-6-IMG_4763


ย้อนกลับ