มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องแบ๋ม

ครอบครัวน้องแบ๋มเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

2015-07-10-824-0-IMG_4416 2015-07-10-824-1-IMG_4404 2015-07-10-824-2-IMG_4384 2015-07-10-824-3-IMG_4389 2015-07-10-824-4-IMG_4390 2015-07-10-824-5-IMG_4391 2015-07-10-824-6-IMG_4392 2015-07-10-824-7-IMG_4406 2015-07-10-824-8-IMG_4432 2015-07-10-824-9-IMG_4435


ย้อนกลับ